Petfy e-poe ostutingimused

1.Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused reguleerivad ostukeskkonna petfy.ee (edaspidi Petfy e-pood) omaniku Quarlin OÜ (edaspidi Müüja või Petfy) ja Petfy vahendusel tooteid ostvate isikute (edaspidi Ostja) vahel tekkivaid õigussuhteid.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Petfy vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Petfy on õigustatud Petfy e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ja täiendama. Tingimuste ja hinnakirja muudatustest ning täiendustest teatatakse internetilehekülje www.petfy.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest internetileheküljel www.petfy.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Müüja vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2.Hinnad

2.1. Petfy e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

3.Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Petfy e-poest on võimalik osta erinevaid lemmikloomarbeid

3.2. ‘’Ostukorvis’’ olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tehtud muudatuse kinnitamiseks klõpsake nupule „Uuenda ostukorv“. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klõpsake lingile „Mine maksma“. Teid suunatakse tellija andmete leheküljele.

3.3. ‘’Kassa’’ leheküljel sisestage nõutavad andmed, valige tarneviis ning makseviis ja vajutage nupule „Esita tellimus“. Teid suunatakse ‘’Tellimus lõpetatud’’ leheküljele.

3.4. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Petfy arvelduskontole.

3.6. E-poes esitatud tellimuste töötlemine toimub tööpäevadel (E–R 8–17, v.a riigipühad). Kui tellimuse esitamise aeg on hilisem kui reedel kell 15, toimub tellimuse vormistamine järgneval esmaspäeval.

4.Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks valige ‘’Kassa’’ leheküljel endale meelepärane makseviis.

4.2. Toodete eest saate tasuda:

  • Internetipanga kaudu (Swedbank AS, AS SEB Pank, Coop pank, LHV Pank AS, Luminor Pank, Citadele pank, Revolut, N26).

4.3. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole tellimuse kinnituses ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud.

4.4. Tellimus vormistatakse ja tarnitakse 100%-se ettemakse tasumisel.

4.5.  Maksete vahendajaks on makseteenuse pakkuja, kelleks on Montonio Finance UAB (registrikood 30520512), kellele Petfy edastab kliendi maksetega seonduvaid andmeid.

5.Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Pärast Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.5. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal.

5.2. Tooted toimetab kättetoimetamisteenuse osutaja vastavalt valitud tarneviisile. Laosolevate kaupade tarne on Eesti piires üldjuhul 2–5 tööpäeva. Tooteid müüakse ja tarnitakse ainult Eestisse.

5.3. Juhul kui Teie tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida (samuti muudel juhtudel, mil toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole Petfyst sõltumatutel asjaoludel võimalik), teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.5. Ühtlasi anname teada Teie tellitud toote kohaletoimetamise eeldatava tähtaja. Juhul kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1 ja 6.3) ning Teie tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.

5.4. Kui Teie tellitud tooted on kättetoimetamisteenuse osutajale üle antud, võtab kättetoimetaja Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.

5.5. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.6. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust, et vältida viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Petfy ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.7. Tooted annab kuller Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@petfy.ee. Kullerfirma vigastatud pakendiga toode asendatakse, kui avaldate selleks soovi.

6.Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine (lepingust taganemine)

6.1. Teil on õigus pärast toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Petfy e-poe elektronposti aadressile info@petfy.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ja oma arvelduskonto numbriga.

6.2. Kõikidele Petfy e-poest ostetud toodetele kehtib tagastusõigus 14 päeva. Ostjal on VÕS § 56 lg 1 alusel õigus tagastada või välja vahetada kaup muu samas hinnas toote vastu põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates kauba üleandmisest. Selleks peab Ostja tegema Müüjale vastavasisulise avalduse (avalduses märkida Ostja nimi, ostukuupäev, arvelduskonto nr ja tellimuse nr) e-posti teel (info@petfy.ee) ning tagastama seejärel Petfy e-poele tellitud kauba hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest arvates.

Tagastatav kaup peab olema originaalses pakendis, kasutamata ja rikkumata. Kaupadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada (nt avatud pakendiga toidukaubad ) 14-päevane taganemisõigus ei kehti.

6.3. Tellimuse tühistamisel (punkt 6.1) või müügilepingust taganemisel (punkt 6.2) tagastatakse Ostjale kauba eest tasutud summa ja saatekulu. Müüja kannab vastavad summad Ostjale üle 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse saamisest tingimusel, et Ostja on sama aja jooksul tagastanud Müüjale kauba või esitanud Müüjale tõendi kauba tagastamise kohta. Müüja võib viivitada ülekande tegemisega kuni Ostjalt kauba või kauba tagastamise tõendi kättesaamiseni.

6.4. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud või kahjustatud ning peab olema võimalusel originaal-transpordipakendis. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise saamiseks tuleb tootepakend avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Kaubaga tutvumiseks võib seda kasutada viisil, mis on vajalik veendumaks asja olemuses, omadustes ja toimimises. Tagastatav toode peab olema komplektne, st sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid (infovoldikud, lahtised osad jne). Kui toode on ostetud kampaania korras – kaubale on lisatud veel mõni toode – tuleb Teil tagastada kogu komplekt (kõik tooted). Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Müüjal õigus alandada kauba eest tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele

6.5. Teil tuleb kanda lepingu esemena üle antud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud (postikulu), kui Müüjaga ei saavutata teistsugust kokkulepet.

7.Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Petfy vastutab toodete nõuetele vastavuse ja puuduste eest vastavalt võlaõigusseadusele. Pretensioonide esitamise aeg on tarbijast Ostjal (eraisikul) 2 aastat ja juriidilistel isikutel 2 kuud toodete üleandmise hetkest arvates. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et 1 aasta jooksul asja Ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

7.2. Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest Müüjale 2 kuu jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote parandamist või asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu, tagastades nõuetele mittevastava toote Müüjale.

7.4. Tarbijast Ostja pretensiooni esitamise korral kannab 1 aasta jooksul asja üleandmisest Ostjale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud alati Müüja. Järgneva 1 aasta jooksul kannab vastavad kulud Müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.

7.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kontrollib Müüja pretensiooni õigustatust ja teatab Ostjale oma vastuse 14 päeva jooksul pretensiooni saamisest arvates. Pretensiooni õigustatuse korral parandab või asendab Müüja puudusega toote; juhul kui toodet ei ole võimalik asendada (nt toode puudub laos) või toote asendamine või parandamine põhjustab Müüjale ebamõistlikke kulutusi, on Müüjal õigus hüvitada Ostjale toote eest tasutud summa, mis kantakse Teie näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates Müüja otsuse tegemisest pretensiooni rahuldamise kohta. Müüja tagastab Ostjale kauba saatekulu summas, mis vastab Müüja pakutavale kõige odavamale tasulisele kättetoimetamisviisile, välja arvatud juhul kui Ostja tellis sama saadetisega erinevaid kaupu, kuid tagastas neist ainult osa, millisel juhul tagatatakse Ostjale tasutud saatekulust proportsionaalne osa (nt kolme kauba tellimisel ühe tagastamisel tagastatakse 1/3) saatekulust).

7.6. Lisaks pretensioonide esitamise õigusele on Teil õigus kasutada võlaõigusseaduses nimetatud teisi õiguskaitsevahendeid, sh õigust nõuda toote parandamist või selle võimatuse korral toote asendamist; olulise mittevastavuse korral lepingust taganeda ja nõuda toote hinna tagastamist.

8.Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Petfy vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab Petfy ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Petfy ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viivitus on tingitud Petfyst sõltumatutel asjaoludel, mida polnud võimalik ette näha (vääramatu jõud).

9.Muud tingimused

9.1. Pärast www.petfy.ee kasutajakonto loomist ning ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Petfyl puudub neile juurdepääs. Tellimuse (müügilepingu) täitmiseks on Müüjal õigus töödelda Ostja poolt Petfy e-poes sisestatud isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks, sh  edastada andmeid tellimuse täitmisega seotud isikutele (nt. kättetoimetamisteenuse osutajad jm) ning juhul, kui Klient kasutab maksmiseks pangalinki siis ka vastavat teenust pakkuvatele isikutele vastavalt punktile 4.5.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3. Teie ja Müüja vahel Kaupade tellimise ja ostmisega tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimised ei anna soovitud tulemusi või kui Te ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiate, et Teie õigusi on rikutud, on Teil õigus esitada kaebus tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaebuste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel https://komisjon.ee/et.

Tarbijakaebuste Komisjon on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti juures asuv kohtuväline tarbija ja kaupleja vahelisi vaidlusi lahendav organ (Endla 10A, 10122 Tallinn , telefon 6201 707); . Tarbijakaebuste Komisjoni menetlusreeglitega on võimalik tutvuda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kodulehe aadressil https://komisjon.ee/et

9.5. Lisaks punktis 9.3 toodule on füüsilisest isikust kliendil õigus esitada kaugmüügiga seotud kaebus Euroopa Liidu elektroonilise keskkonna ODR-platvormi (Online Dispute Resolution) kaudu aadressil https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase. Internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm on eelkõige mõeldud rahvusvaheliste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijal lihtsamalt leida konkreetne vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja asukohariigis. Eestis pakub vajadusel abi ja nõustamisteenust platvormi vahendusel rahvusvaheliste kaebuste lahendamisel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti osakond `Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus´.

10.Vastutuse välistused ja autoriõigused

10.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

10.2. Petfy jätab endale õiguse korrigeerida toodete hindu. Sellisel juhul jätab Petfy endale õiguse loobuda müügist ja tagastada Ostjale raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul raha laekumisest arvates.

10.3. Petfy jätab endale õiguse loobuda müügist, kui e-poes kuvatud tooteinfos esineb mõni järgnev viga: inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis.

10.4. Tooteinfot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla pärast Teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib Petfy e-poe tooteinfos esineda ebatäpsusi.
Antud juhul ei võta Petfy e-pood vastutust tooteandmete õigsuses.

Kõik Petfy e-poes esitatud toodete kirjeldused, fotod ja muud andmed on autoriõigusega kaitstud ning nende kopeerimine või muul moel kasutamine ilma Petfy nõusolekuta on keelatud.